Stowarzyszenie

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, posiadającą osobowość prawną. Mazowieckie Stowarzyszenie jest członkiem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, zrzeszającej 24 stowarzyszenia rzeczoznawców majątkowych z całej Polski, a poprzez Federację należymy także do Europejskiej Grupy Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – TEGoVA.

 

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych skupia rzeczoznawców, dla których wycena nieruchomości jest zawodem, choć każdy z nas posiada dyplom wyższej uczelni w innej dziedzinie. Są wśród nas inżynierowie różnych specjalności, ekonomiści i prawnicy. Członkowie Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych działają profesjonalnie, wyceniają nieruchomości w ramach zarejestrowanej działalności gospodarczej lub spółek prawa handlowego. Fakt ten wyróżnia nasze Stowarzyszenie spośród innych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych. Należymy do najbardziej aktywnych zawodowo rzeczoznawców majątkowych w kraju.

 

Podejmujemy się wszelkich trudnych i nietypowych wycen nieruchomości:

• wykonujemy opracowania na terenie całego kraju,
• pracujemy indywidualnie i grupowo,
• gwarantujemy wysoką jakość naszych opracowań.
Dbamy o wysoki poziom merytoryczny poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i przestrzeganie zasad etyki zawodowej.
Spośród nas wywodzą się doradcy rynku nieruchomości pracujący dla podmiotów inwestujących na rynku nieruchomości, eksperci łączący wiedzę o inwestowaniu w nieruchomości z wiedzą z dziedziny prawa, ekonomii, techniki, budownictwa, ochrony środowiska i wielu innych dziedzin.

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych