szukaj

Zostań członkiem naszego Stowarzyszenia

Szkolenie "Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych"

 

 

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na kolejne ciekawe szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego:

 

SZACOWANIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI  I PRAW MAJĄTKOWYCH

DLA POTRZEB SKARBOWO-PODATKOWYCH

 

Szkolenie odbędzie się 30 marca 2017 r. (CZWARTEK) w Warszawie,  Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 5 (parter)  w godzinach 9.00-17.15.

Wykładowcą będzie rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 20): mgr inż. Zdzisław Małecki

 

Tematyka szkolenia:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. 

2. Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu skarbowo-podatkowym.

3. Czynności rzeczoznawcy  majątkowego na potrzeby ustawy  o podatku  od  czynności cywilnoprawnych.

4. Czynności rzeczoznawcy  majątkowego  na potrzeby  ustawy o podatku od  spadków i darowizn.

5. Czynności rzeczoznawcy  majątkowego na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6. Czynności rzeczoznawcy  majątkowego  na potrzeby ustawy o  podatku  dochodowym od osób  prawnych.

7. Inne czynności wyceny na obszarze skarbowo-podatkowym.

 

Uwagi:

1. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie papierowej (ok 130 str.) Materiały będą wydane w dniu szkolenia.

2. Przed szkoleniem  uczestnicy otrzymają w formie elektronicznej teksty lub wypisy niezbędnych pięciu ustaw, do powielenia we własnym zakresie. Posiadanie tych tekstów na zajęciach jest nieodzowne do zrozumienia wykładu. Należy przynieść je na wykład w formie papierowej lub elektronicznej.

 

Szkolenie obejmuje  9  godzin edukacyjnych.

 

MSRM informuje, że co do zasady nie przesyła żadnym organom ani instytucjom zestawień uczestników prowadzonych przez nas szkoleń. Natomiast archiwizuje listy uczestników i w przypadku zapytań organów lub instytucji może potwierdzić zarówno fakt uczestnictwa danej osoby w konkretnym szkoleniu, jak podać liczbę godzin szkoleniowych.

Każdy uczestnik szkolenia zawsze otrzymuje zindywidualizowane zaświadczenie o odbytym szkoleniu, które obejmuje temat szkolenia i liczbę godzin szkoleniowych na potrzeby udokumentowania ustawicznego szkolenia we wszystkich miejscach, które uzna za stosowne.

 

 

Serdecznie zapraszamy!!!!

Zarząd MSRM

 

 

.

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

00-681 Warszawa
ul. Hoża 66/68
tel. 500 834 606
e-mail: biuro@maz-srm.pl
 
Sekretariat czynny:
pon - czw. godz.: 12.00 - 15.00