szukaj

Zostań członkiem naszego Stowarzyszenia

szkolenie i dyskusja „Projekt Standardu Dochodowego wyceny nieruchomości. Debata Środowiskowa nad projektem standardu”

 

 

22 października (w poniedziałek) Mazowieckie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie połączone z dyskusją środowiskową

 

PROJEKT STANDARDU DOCHODOWEGO WYCENY NIERUCHOMOŚCI. DEBATA ŚODOWISKOWA NAD PROJEKTEM STANDARDU.

 

Marcin Malmon – założenia do projektu standardu, podejścia i definicje.

Prof. Ewa Kucharska-Stasiak – Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości; co wynika z proponowanych ​ ​​zmian.

Krzysztof Grzesik – Podejście dochodowe – aktualne tendencje w wycenie na rynku europejskim.

 

Sesja Q&A i dyskusja - moderatorem będzie Małgorzata Kosińska

 

 

Szkolenie odbędzie się 22 października 2018 r. (PONIEDZIAŁEK) w Warszawie

w Polskiej Akademii Nauk, w Pałacu Staszica, ul. Nowy Świat 72,

sala im. Stanisława Staszica nr 166

 

4 godz. edukacyjne tj. 2 punkty wg rozporządzenia MIiR

 

Przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania w pierwszym okresie rozliczeniowym 01.01- 31.12.2018:

•         co najmniej 8 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,

•         w tym co najmniej 4 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

W następnych latach będzie obowiązywać limit 12 punktów, w tym 6 za udział w zajęciach warsztatowych.

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje data przelewu.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

 

W załącznikach zaproszenie i zgłoszenie na szkolenie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje data przelewu środków za szkolenie.

 

 

Serdecznie zapraszamy!!!!

Zarząd MSRM

 

.

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

00-681 Warszawa
ul. Hoża 66/68
tel. 500 834 606
e-mail: biuro@maz-srm.pl
 
Sekretariat czynny:
pon - czw. godz.: 12.00 - 15.00