Początki narodzin idei stworzenia naszego Stowarzyszenia sięgają roku 1998.

Kronika

Jesienią 1998r. kilkunastu rzeczoznawców majątkowych działających aktywnie na rynku warszawskim, których wizja rozwoju zawodu nie mieściła się w ramach działalności istniejących już lokalnych stowarzyszeń, zapragnęło zrealizować ideę powołania kameralnego Stowarzyszenia skupiającego osoby całkowicie i wyłącznie oddane rzeczoznawstwu majątkowemu. Za główny cel postawiono sobie doskonalenie warsztatu pracy rzeczoznawcy majątkowego poprzez prezentację na szerszym forum i analizę własnych operatów oraz dyskusję nad problemami pojawiającymi się w trakcie ich realizacji. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych następować miało poprzez organizowanie otwartych szkoleń przeznaczonych dla szerszego kręgu zainteresowanych osób.

 

Komitet założycielski Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ukonstytuował się na jesieni i liczył kilkanaście osób. 16 listopada 1998 r. złożono wniosek o rejestrację a 22 lutego 1999 r. zostaliśmy wpisani do Rejestru Stowarzyszeń.

26 lutego 2019 r."Prawne aspekty odpowiedzialności cywilnej w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Ubezpieczenie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego i biegłego sądowego" - warsztaty - Łukasz Jędruszuk, Małgorzata Kosińska
7 grudnia 2018 r.jubileusz dwudziestolecia MSRM i spotkanie wigilijne
21 listopada 2018 r."Analizy rynku w wycenie nieruchomości - szkolenie i warsztaty" - Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz
22 października 2018 r."Projekt standardu dochodowego wyceny nieruchomości. Dyskusja środowiskowa nad projektem standardu" - Marek Wiśniewski,  Marcin Malmon, Ewa Kucharska-Stasiak, Krzysztof Grzesik, Małgorzata Kosińska
18 października 2018 r."Prezentacja rynku komercyjnego i analiza danych rynkowych (studium przypadków) - szkolenie i warsztaty" - Katarzyna Michnikowska, Danuta Jędrzejewska-Szmek
14 czerwca 2018 r.Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MSRM: wybrano nowe władze MSRM – Przewodnicząca Zarządu - Małgorzata Kosińska; członkowie Zarządu -Małgorzata Dąbkowska, Danuta Jędrzejewska-Szmek, Marcin Malmon, Anna Przybysz
17 maja 2018 r."Metoda pozostałościowa - szkolenie i warsztaty" - Małgorzata Kosińska, Ewa Nowak
10 maja 2018 r."Szkolenie RODO" - Marek Wiśniewski
19 grudnia 2017 r."Zmiany przepisów ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami dokonane w 2017r." - Zdzisław Małecki
7 grudnia 2017 r.spotkanie wigilijne
9 listopada 2017 r."Obrót nieruchomościami rolnymi w praktyce" - Piotr Siciński
23 września 2017 r.spotkanie integracyjne
9 września 2017 r."Wycena stacji paliw" - Mirosława Czaplińska - ponowienie szkolenia
8 czerwca 2017 r.Walne zebranie sprawozdawcze MSRM
2 czerwca 2017 r"Wycena stacji paliw" - Mirosława Czaplińska
30 marca 2017 r.„Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych” - Zdzisław Małecki
12 stycznia 2017 r."Aktualne zagadnienia z wyceny nieruchomości komercyjnych" - Krzysztof Grzesik, Marcin Malmon
15 grudnia 2016 r.spotkanie wigilijne
1 grudnia 2016 r."Stopy zwrotu w wycenie nieruchomości" - dr inż. Zdzisława Lendzion-Trojanowska
22 września 2016 r."Wycena metodą pozostałościową - teoria i praktyka" - Małgorzata Kosińska, Tadeusz Żurowski
16 czerwca 2016 r.Walne Zebranie sprawozdawcze MSRM
2 czerwca 2016 r."Zmiany w prawie budowlanym" - prof. Elżbieta Ryńska

27 kwietnia 2016 r.

"Wątpliwości praktyka wobec stosowania metod statystycznych w wycenie nieruchomości" - dr Jacek Zyga
31 marca 2016 r.Z najwyższą przykrością Zarząd MSRM przyjął rezygnację Irenki Sobiech z przynależności do Stowarzyszenia (co wynikło z istotnych przyczyn zdrowotnych). Irenka była członkiem założycielem MSRM i wieloletnim działaczem.
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych