MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Przypominamy, że zniżki dla członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych przysługują tylko osobom z aktualnie opłaconymi składkami.
 
AKTUALNE SZKOLENIA

 

 

INFORMACJA O LICZBIE PUNKTÓW ZA ZORGANIZOWANE SZKOLENIA:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych:
26.02.2019 - warsztaty - 2 pkt
20.03.2019 - warsztaty - 2 pkt
22.05.2019 – warsztaty – 2 pkt
5.09.2019 r - warsztaty - 4 pkt
24.10.2019 r. - szkolenia 3 pkt
14.11.2019 r. - warsztaty 2 pkt
28-29. 11 .2019 - warsztaty 8 pkt
29.06.2020 - szkolenia 2 pkt         
1-2.10.2020 - warsztaty 6 pkt
21.10.2020 - warsztaty 2 pkt
11-12.12.2020 - warsztaty 6 pkt
22.04.2021 - szkolenia 2 pkt
19.05.2021 - szkolenia 1 pkt + warsztaty 1 pkt
20.05.2021 - szkolenia 2 pkt
16-18.09.2021 - szkolenia 6 pkt + warsztaty 6 pkt
23.11.2021 - warsztaty 6 pkt
12.05.2022 - szkolenia 2 pkt
19.05.2022 - warsztaty 2 pkt
20.05.2022 - szkolenia 2 pkt
28-30. 09.2022 - szkolenia 6 pkt + warsztaty 6 pkt
27-28.10.2022 - warsztaty 8 pkt
24.11.2022 - warsztaty 2 pkt
01.12.2019 r - warsztaty 4 pkt
29.03.2023 - warsztaty 2 pkt
13.04.2023 - warsztaty 4 pkt
20.06.2023 - warsztaty 2 pkt
14.09.2023 - warsztaty 4 pkt
27-29.09.2023 - szkolenia 6 pkt + warsztaty 6 pkt
19.10.2023 - warsztaty 4 pkt
25.04.2024 - warsztaty 2 pkt
16.05.2024 - warsztaty 2 pkt

Zachowanie najwyższego poziomu profesjonalizmu wymaga stałego doskonalenia wiedzy i ciągłego zdobywania nowych doświadczeń. Jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego rzeczoznawcy majątkowi objęci są ustawowym obowiązkiem ustawicznego kształcenia. Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zajmuje się m.in. organizacją szkoleń pozwalających na doskonalenie kwalifikacji. Nasze szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem w środowisku. Wysoko oceniany jest ich poziom merytoryczny. Stawiamy na ciekawą tematykę i wykładowców o dużym doświadczeniu praktycznym.

 

 

Szkolenia archiwalne

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a możliwości inwestycyjne (z uwzględnieniem gruntów leśnych na terenach miejskich)

termin - cz. 1 25/04/2024 r. godz. 16:30 - 19:30, cz. 2 16/05 2024 r. godz. 16:30 - 19:30

 

Reforma planowania przestrzennego

termin 19.10.2023 godz. 16.00 - 19.00

online

 

III Ogólnopolskie Szkolenie MSRM  

termin 27-29/09/2023

Mikołajki

 

Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości

termin 14.09.2023 godz. 10.00 - 13.30

online

 

Wady tytułu prawnego nieruchomości

termin 20.06.2023 godz. 10.00 - 13.30

online

 

Relacje pomiędzy rzeczoznawcą majątkowym a organem w aspekcie stanu nieruchomości i nie tylko …, studium przypadków. Orzecznictwo sądów administracyjnych

termin 13.04.2023 godz. 9.00 - 16.00

online

 

Repetytorium z metody pozostałościowej

termin 29.03.2023 godz. 10.00 - 13.00

online

 

Metody badania dynamiki cen dla potrzeb wyceny

termin 1.12.2022 r. godz. 09.00-16.00

online

 

Błędy w operatach szacunkowych. Studium przypadków

termin 24.11.2022

godz. 16.00-20.00 hybrydowe: online + ul. Hoża 66/68 w Warszawie, sala nr 405

 

Piotr Kubica - Wycena maszyn i urządzeń

termin 27-28/10/2022

godz. 9 - 16.00 ul. Wilcza 9 sala C

 

II Ogólnopolskie Szkolenie MSRM  

termin 28-30/09/2022

Mikołajki

 

Rafał Abramczyk, Robert Chojnacki  - Podsumowanie rynku hotelowego i mieszkaniowego w okresie pandemii

termin 20/05/2022

godz. 14.00-18.00 online

 

Halina Pikierska-Grad - Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości drogowych

termin 19/05/2022

godz. 15.00 - 19.00 ul. Wilcza 9 sala E

 

Jan Barbasiewicz i eksperci z firmy Colliers  - Podsumowanie rynku nieruchomości komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem rynku magazynowego za pierwszy kwartał 2022 roku

termin 12/05/2022

godz. 14.00-18.00 online

 

Maciej Książak - Przykłady wycen w podejściu kosztowym

termin 23/11/2021

godz. 9.00-13.30 online

 

I Ogólnopolskie Szkolenie MSRM  

termin 16-18/09/2021

Kazimierz Dolny

 

prof. Nick French - Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

termin 20/05/2021

godz. 13.00 - 17.00 online

 

Joanna Borowik i Andrzej Ebinger - Wycena nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod farmy fotowoltaiczne

termin 19/05/2021

godz. 16.00 - 20.00 online

 

dr Joanna Barzykowska i Michał Rutkowski - Nowelizacja prawa budowlanego

termin 22/04/2021

godz. 17.00 - 20.30 online

 

Dariusz Trojanowski - Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości komercyjnych

termin 11-12/12/2020

godz. 10.00 - 16.00 online

 

Grzegorz Buczek - Określenie chłonności inwestycyjnej działki budowlanej - warsztaty

termin 21/10/2020

godz. 16.00 - 20.00 online

 

Dariusz Trojanowski - Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości komercyjnych

termin 1-2/10/2020

godz. 10.00 - 16.00 online

 

Marta Jurek - Wycena nieruchomości do celów księgowych

termin 29/06/2020

godz. 17.00 - 20.00 online

 

Małgorzata Kosińska, Ewa Nowak - Wycena metodą pozostałościową

termin 28-29/11/2019

28.11 godz. 12.00 -29.11 godz. 16.30, Borcz, Hotel Spichrz

 

Halina Pikierska-Grad - Sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości drogowych

termin 14/11/2019

godz. 16.00 - 20.00 ul. Hoża 66/68, sala 415

 

dr hab. Magdalena Habdas, dr inż. Jan Konowalczuk  - Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego 

termin 24/10/2019

godz. 15.00 - 19.30 Warszawa, ul. Żurawia 47, sala 5

 

Mirosława Czaplińska - Wycena stacji paliw - warsztaty

termin 05/09/2019

godz. 9.30 - 16.30 Warszawa, ul. Żurawia 47, sala 5

 

Danuta Jędrzejewska-Szmek - Czynniki wpływające na zmianę wartości nieruchomości, teoria i praktyka

termin 22/05/2019

godz. 16.00 - 20.00 Warszawa, ul. Hoża 66/68, sala 415

 

Małgorzata Kosińska, Marcin Malmon - Dyskusja nt. projektu standardu dot. podejścia porównawczego

termin 20/03/2019

godz. 16.00 - 20.00 Warszawa, ul. Hoża 66/68, sala 415

 

Łukasz Jędruszuk, Małgorzata Kosińska - Prawne aspekty odpowiedzialności cywilnej w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Ubezpieczenie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego i biegłego sądowego.

termin 26/02/2019

godz. 16.00 - 20.00 Warszawa, ul. Hoża 66/68, sala 415

 

Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz - Analizy rynku w wycenie nieruchomości

termin 21/11/2018

godz. 16.00 - 20.00 Warszawa, ul. Hoża 66/68, sala 415

 

Marcin Malmon, Ewa Kucharska-Stasiak, Krzysztof Grzesik - Projekt Standardu Dochodowego wyceny nieruchomości. Debata Środowiskowa nad projektem standardu

moderator Małgorzata Kosińska

termin 22/10/2018

godz. 16.00-20.00 Warszawa,

Pałac Staszica - Warszawa, ul. Nowy Świat 72, sala im. Stanisława Staszica nr 166

 

Katarzyna Michnikowska, Danuta Jędrzejewska-Szmek - Prezentacja rynku komercyjnego i analiza danych rynkowych

termin 18/10/2018

godz. 16.00-20.00 Warszawa, ul. Hoża 66/68, sala 415

 

Marek Wiśniewski - szkolenie RODO

termin 10/05/2018

godz. 11.00-14.00 Warszawa, ul. Hoża 66/68, sala 415

 

Małgorzata Kosińska, Ewa Nowak - Wycena metodą pozostałościową

termin:  17/05/2018

w godz. 10.00-17.00 Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 5 (parter)

 

Zdzisław Małecki - Zmiany przepisów ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami dokonane w 2017r.

termin:  19/12/17

w godz. 9.00-17.15 Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 5 (parter)

 

Piotr Siciński – Obrót nieruchomościami rolnymi w praktyce

termin: 09/11/17

w godz. 9.00-19.00 ul. Żurawia 47, sala nr 5 (parter)

 

Zdzisław Małecki - Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych

termin:  30/03/17

w godz. 9.00-17.15 Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 5 (parter)

 

Krzysztof Grzesik, Marcin Malmon - Aktualne zagadnienia z wyceny nieruchomości komercyjnych

termin: 2017/01/12

w godz. 16.30 - 19.00 Warszawa, ul. Hoża 66/68 sala nr 415, IV piętro

 

dr inż. Zdzisława Lendzion-Trojanowska – Stopy zwrotu w wycenie nieruchomości

termin: 2016/01/12

w godz. 15.45 - 19.00 Warszawa, ul. Hoża 66/68 sala nr 415, IV piętro

 

Małgorzata Kosińska, Tadeusz Żurowski – Wycena metoda pozostałościową (teoria i praktyka)

termin: 2016/09/22

w godz. 10.30 – 16.00 Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 5, parter

 

prof. Elżbieta Ryńska - Zmiany w prawie budowlanym

termin: 2016/06/02

w godz. 17.00 - 19.00 Warszawa, ul. Hoża 66/68 sala nr 415, IV piętro

 

dr Jacek Zyga - Wątpliwości praktyka wobec stosowania metod statystycznych w wycenie nieruchomości

termin: 2016/04/27

w godz. 17.00 - 19.00 Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 203, II piętro

 

Danuta Jędrzejewska-Szmek, Halina Pikierska-Grad - Specyfika wyceny obiektów zabytkowych nie mających swoich odpowiedników na rynku - studium przypadku.

termin: 2016/01/14

w godz. 17.00 - 19.00 Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 203, II piętro

 

Krzysztof Grzesik - Przewodniczący TEGoVA - Nowe uregulowania prawne w UE odnoszące się do wycen nieruchomości. Definicja wartości rynkowej i wartości bankowo-hipotecznej.

termin: 2015/10/29

w godz. 17.00 - 19.00 Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 203, II piętro

 

Alojzy Kiziniewicz - Nowe życie starych budowli i budynków. Przyczynek do zasad wyceny nieruchomości zabytkowych

termin: 2015/10/08

w godz. 17.00 - 19.00 Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 203, II piętro

 

Tadeusz Żurowski - Wycena metodą pozostałościową

termin: 2015/05/15

w godz. 9.00 - 18.00 Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 5, parter

 

Tadeusz Żurowski, Wojtek Dębski - Wycena hoteli

termin: 2014/10/03

w godz. 9.00 - 18.00 Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 5, parter

 

Halina Pikierska-Grad - Wykonywanie wycen dla celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

termin: 2013/11/21

w godz. 16.00 – 20.00    Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 203, II piętro

 

Anna Antończak - Szacowanie nieruchomości determinantą jakości zabezpieczenia wierzytelności

termin: 2013/11/08

w godz. 16.00 – 20.00    Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 5, parter

 

Piotr Cegielski - Zasady analizy rynku nieruchomości - wprowadzenie

 termin: 2013/05/23

w godz. 10.00 - 17.15    Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 5, parter

 

dr Mirosław Gdesz – Gospodarka nieruchomościami. Wybrane aspekty prawne

 termin: 2012/12/08

w godz. 10.00 – 19.00    Warszawa, Al. Jerozolimskie 44, sala nr 4 (III piętro)

 

Marian Wolanin – Podziały i scalenia nieruchomości. Rola rzeczoznawcy majątkowego

 termin: 2012/10/19

w godz. 10.00 – 19.00    Warszawa, ul. Żurawia 47, sala nr 5, parter

 
INFORMACJA O LICZBIE PUNKTÓW ZA NIEDAWNO ZORGANIZOWANE SZKOLENIA:
Na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych:
26.02.2019 - warsztaty - 2 pkt
20.03.2019 - warsztaty - 2 pkt
22.05.2019 – warsztaty – 2 pkt
5.09.2019 r - warsztaty - 4 pkt
24.10.2019 r. - szkolenia 3 pkt
14.11.2019 r. - warsztaty 2 pkt
28-29. 11 .2019 - warsztaty 8 pkt
29.06.2020 - szkolenia 2 pkt         
1-2.10.2020 - warsztaty 6 pkt
21.10.2020 - warsztaty 2 pkt
11-12.12.2020 - warsztaty 6 pkt
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych