szukaj

Zostań członkiem naszego Stowarzyszenia

Komisja Oceniająca

Komisja Oceniająca Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Warszawie, jest powołana uchwałą Walnego Zebrania MSRM i działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie. Bezpośredni nadzór na Komisją sprawuje Zarząd Stowarzyszenia.

Do zadań Komisji należą:

  • prowadzenie mediacji w sprawach wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego,
  • dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych, na podstawie art. 157, ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  Nr 102, poz. 651 z 2010 r., ze zm.)

W trybie opiniodawczym Komisja nie dokonuje wyceny nieruchomości.

Członkami Komisji Oceniającej MSRM są rzeczoznawcy majątkowi o wysokich kwalifikacjach zawodowych, wieloletnim doświadczeniu zawodowym i nienagannej postawie etycznej.
Komisja ocenia prawidłowość sporządzenia operatów szacunkowych na terenie województwa mazowieckiego.

Koszt i termin wykonania oceny prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego są zależne od złożoności opracowania, ilości operatów, lokalizacji przedmiotu wyceny i są każdorazowo uzgadniane z zainteresowanym.

Skład Komisji Oceniającej:

  • Halina Pikierska-Grad – Przewodnicząca
  • Małgorzata Dąbkowska
  • Anna Kowalska
  • Jolanta Łopacińska
  • Jolanta Miłowska
  • Kiejstut Pacowski
  • Urszula Zachuta

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

00-681 Warszawa
ul. Hoża 66/68
tel. 500 834 606
e-mail: biuro@maz-srm.pl
 
Sekretariat czynny:
pon - czw. godz.: 12.00 - 15.00