UWAGA!!!

SZKOLENIE TYLKO DLA CZŁONKÓW MAZOWIECKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Koleżanki i Koledzy,
Mając na uwadze liczne wnioski o przeprowadzenie szkolenia dotyczącego wyceny dróg, Mazowieckie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na warsztaty:

„SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH”

Prowadzącą będzie:
rzeczoznawca majątkowy – Halina Pikierska-Grad

Plan szkolenia:

I. UWARUNKOWANIA PRAWNE I CELE WYCEN ORAZ JAKIE CZYNNOŚCI DLA RZECZOZNAWCY Z NICH WYNIKAJĄ

 • art. 12 i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), zwanej specustawą
 • art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
 • art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 z 1998 r. poz. 872 z późn. zm.)
 • art. 130, art. 134 i art. 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)
 • § 36 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207 z 2004 r. poz. 2109 z późn. zm.),

II. WYCENA CZĘŚCI SKŁADOWYCH NIERUCHOMOŚCI I OGRANICZONYCH PRAW RZCZOWYCH USTANOWIONYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH

 • źródła pozyskiwania danych „historycznych” o stanie nieruchomości
 • wycena praw do gruntu w zależności od opracowań planistycznych i stanu prawnego oraz problemy z tym związane
 • wycena nasadzeń roślinnych (jak wyceniać w zależności od ich rodzaju)
 • wycena naniesień budowlanych
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych (kiedy i jak oraz w oparciu o jakie dane i jak pozyskiwane)

III. TREŚĆ OPERATU I TZW. „DOBRA PRAKTYKA”

 • omówienie treści operatu pod kątem tzw. „dobrej praktyki” i przepisów prawa (odniesienie do rozdziału 4 Rozporządzenia RM)
 • najczęściej popełniane błędy
 • wybór cech różnicujących i określenie wag cech w procedurze porównawczej na podstawie doświadczeń własnych i rozwiązań stosowanych przez innych rzeczoznawców

IV. ZAKRES KONTROLI OPERATÓW PRZEZ BMMiSP ORAZ WOJEWODĘ MAZOWIECKIEGO
V. PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH OPINII O PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA OPERATÓW OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOSCI DROGOWYCH
VI. PREZENTACJA AKTUALNIE WYKONYWANYCH OPERATÓW OKREŚLAJĄCYCH WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE WARSZAWY (SPORZĄDZANYCH NA ZLECENIE BMMiSP)
VII. DYSKUSJA

Szkolenie odbędzie się 14 listopada 2019 r. (czwartek)
przy ul. Hożej 66/68, sala nr 415 (IV piętro) w godzinach 16.00 – 20.00

4 godz. edukacyjne – warsztaty
tj. 2 punkty wg rozporządzenia MIiR

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania w 2019 r.
• co najmniej 12 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,
• w tym co najmniej 6 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.
Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

Liczba miejsc ograniczona.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

W załączniku zgłoszenie na szkolenie.

Serdecznie zapraszamy!!!!
Zarząd MSRM

OSTATNIO DODANE

Druga edycja szkolenia „Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości komercyjnych”

Szanowni Państwo, wszystkim, którzy zgłosili się na szkolenie dr hab. Dariusz Trojanowskiego bardzo dziękujemy za zgłoszenie. Niestety mamy tak duże…

Szkolenie „Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości komercyjnych” 1 i 2 października 2020 r. online

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na dwudniowe warsztaty online w ramach doskonalenia zawodowego: PODEJŚCIE DOCHODOWE W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH -…

Urlop biura MSRM

od 7 do 14 sierpnia br. biuro MSRM nie będzie działać, za niedogodności przepraszamy, zapraszamy po 17 sierpnia br.
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych