Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie online w ramach doskonalenia zawodowego:

WYCENA NIERUCHOMOŚCI DO CELÓW KSIĘGOWYCH

wykładowcą będzie Marta Jurek (MRICS, REV).

Marta Jurek pracuje jako Associate Director w dziale Wycen i doradztwa CBRE. Posiada ponad 15 lat doświadczenia w wycenie nieruchomości i usługach z zakresu doradztwa strategicznego zdobyte, zarówno w międzynarodowych (Big 4), jak i butikowych spółkach. Przez ostatnie 5 lat pracowała na stanowisku Manadżera w Doradztwie finansowym firmy Deloitte, linii biznesowej – nieruchomości, gdzie zajmowała się wyceną specjalistycznych nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz doradztwem nieruchomościowym dla różnych celów m.in. kupna, sprzedaży, przejęć, a także sądowych. Wspomagała także w zakresie nieruchomości działy: audytu, wyceny przedsiębiorstw i podatkowy.

Marta Jurek kończyła jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie ekonomii, specjalizacja: Inwestycje i nieruchomości, a także studia magisterskie na Uniwersytecie w Sheffield Hallam University ze specjalizacją Wycena nieruchomości i zarządzanie. W czasie swojej kariery zdała egzaminy i została członkiem Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych, a także uzyskała państwowe uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Marta jest autorem wielu publikacji w zakresie rynku nieruchomości, często prowadzi Szkolenia w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w zakresie badania rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości w świetle uregulowań bankowych. Aktywnie angażuje się w rozwój zawodów nieruchomościowych w Polsce, jest egzaminatorem RICS, była także wieloletnim członkiem zarządu RICS Polska.

Od roku 2016 Marta Jurek jest akredytowanym mediatorem RICS, a także biegłym sądowym w zakresie mediacji w sporach nieruchomościowych.

oraz

KRÓTKIE OMÓWIENIE AKTUALNEJ SYTUACJI RYNKOWEJ przygotowane przez Zarząd MSRM

Szkolenie odbędzie się online 29 czerwca 2020 r. (PONIEDZIAŁEK)  w godzinach 17.00 – 20.00

Szkolenie obejmuje  4  godzin edukacyjne tj. 2 punkty szkoleniowe wg rozporządzenia MIiR

Przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania w okresie rozliczeniowym 01.01- 31.12.2019:

•    co najmniej 12 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,

•    w tym co najmniej 6 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

Wymagania potrzebne do wzięcia udziału w szkoleniu:

Posiadanie komputera z dostępem do Internetu z najaktualniejszą oficjalną wersją Google Chrome lub Mozilla Firefox. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania można zadawać na czacie.

Poniżej zaproszenie i zgłoszenie na szkolenie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje data przelewu środków za szkolenie.

OSTATNIO DODANE

DWUETAPOWE WARSZTATY „Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a możliwości inwestycyjne (z uwzględnieniem gruntów leśnych na terenach miejskich)” 25 kwietnia i 16 maja 2024 r. online.

Zgłasza się do nas coraz większa grupa rzeczoznawców, mających problemy z przeprowadzeniem wyceny gruntów o przeznaczeniu leśnym na terenach miejskich,…

Życzenia świąteczne

Wniosek o podjęcie interwencji w/s dokonania zmian legislacyjnych odnoszących się do postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 21 lutego 2024 roku złożyło na ręce Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministra Sprawiedliwości…
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych