Początki narodzin idei stworzenia naszego Stowarzyszenia sięgają roku 1998.

Kronika

Jesienią 1998r. kilkunastu rzeczoznawców majątkowych działających aktywnie na rynku warszawskim, których wizja rozwoju zawodu nie mieściła się w ramach działalności istniejących już lokalnych stowarzyszeń, zapragnęło zrealizować ideę powołania kameralnego Stowarzyszenia skupiającego osoby całkowicie i wyłącznie oddane rzeczoznawstwu majątkowemu. Za główny cel postawiono sobie doskonalenie warsztatu pracy rzeczoznawcy majątkowego poprzez prezentację na szerszym forum i analizę własnych operatów oraz dyskusję nad problemami pojawiającymi się w trakcie ich realizacji. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych następować miało poprzez organizowanie otwartych szkoleń przeznaczonych dla szerszego kręgu zainteresowanych osób.

 

Komitet założycielski Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ukonstytuował się na jesieni i liczył kilkanaście osób. 16 listopada 1998 r. złożono wniosek o rejestrację a 22 lutego 1999 r. zostaliśmy wpisani do Rejestru Stowarzyszeń.

26 lutego 2019 r."Prawne aspekty odpowiedzialności cywilnej w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego. Ubezpieczenie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego i biegłego sądowego" - warsztaty - Łukasz Jędruszuk, Małgorzata Kosińska
7 grudnia 2018 r.jubileusz dwudziestolecia MSRM i spotkanie wigilijne
21 listopada 2018 r."Analizy rynku w wycenie nieruchomości - szkolenie i warsztaty" - Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz
22 października 2018 r."Projekt standardu dochodowego wyceny nieruchomości. Dyskusja środowiskowa nad projektem standardu" - Marek Wiśniewski,  Marcin Malmon, Ewa Kucharska-Stasiak, Krzysztof Grzesik, Małgorzata Kosińska
18 października 2018 r."Prezentacja rynku komercyjnego i analiza danych rynkowych (studium przypadków) - szkolenie i warsztaty" - Katarzyna Michnikowska, Danuta Jędrzejewska-Szmek
14 czerwca 2018 r.Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MSRM: wybrano nowe władze MSRM – Przewodnicząca Zarządu - Małgorzata Kosińska; członkowie Zarządu -Małgorzata Dąbkowska, Danuta Jędrzejewska-Szmek, Marcin Malmon, Anna Przybysz
17 maja 2018 r."Metoda pozostałościowa - szkolenie i warsztaty" - Małgorzata Kosińska, Ewa Nowak
10 maja 2018 r."Szkolenie RODO" - Marek Wiśniewski
19 grudnia 2017 r."Zmiany przepisów ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami dokonane w 2017r." - Zdzisław Małecki
7 grudnia 2017 r.spotkanie wigilijne
9 listopada 2017 r."Obrót nieruchomościami rolnymi w praktyce" - Piotr Siciński
23 września 2017 r.spotkanie integracyjne
9 września 2017 r."Wycena stacji paliw" - Mirosława Czaplińska - ponowienie szkolenia
8 czerwca 2017 r.Walne zebranie sprawozdawcze MSRM
2 czerwca 2017 r"Wycena stacji paliw" - Mirosława Czaplińska
30 marca 2017 r.„Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych” - Zdzisław Małecki
12 stycznia 2017 r."Aktualne zagadnienia z wyceny nieruchomości komercyjnych" - Krzysztof Grzesik, Marcin Malmon
15 grudnia 2016 r.spotkanie wigilijne
1 grudnia 2016 r."Stopy zwrotu w wycenie nieruchomości" - dr inż. Zdzisława Lendzion-Trojanowska
22 września 2016 r."Wycena metodą pozostałościową - teoria i praktyka" - Małgorzata Kosińska, Tadeusz Żurowski
16 czerwca 2016 r.Walne Zebranie sprawozdawcze MSRM
2 czerwca 2016 r."Zmiany w prawie budowlanym" - prof. Elżbieta Ryńska

27 kwietnia 2016 r.

"Wątpliwości praktyka wobec stosowania metod statystycznych w wycenie nieruchomości" - dr Jacek Zyga
31 marca 2016 r.Z najwyższą przykrością Zarząd MSRM przyjął rezygnację Irenki Sobiech z przynależności do Stowarzyszenia (co wynikło z istotnych przyczyn zdrowotnych). Irenka była członkiem założycielem MSRM i wieloletnim działaczem.
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych