Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych organizuje warsztaty w przestrzeni online pt.:

RELACJE POMIĘDZY RZECZOZNAWCĄ MAJĄTKOWYM A ORGANEM W ASPEKCIE NIERUCHOMOŚCI  I NIE TYLKO…, STUDIUM PRZYPADÓW. ORZECZCZNICTWO SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH.

prowadzącym będzie Zenon Marczuk – mgr inż. geodeta

Uprawnienia i kwalifikacje zawodowe:

  • rzeczoznawca majątkowy
  • geodeta uprawniony
  • pośrednik w obrocie nieruchomościami
  • Z – ca Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej;
  • Członek Komisji Arbitrażowej  PFSRM;
  • Członek Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, członek Kolegium Arbitrażowego tej Komisji, wieloletni Przewodniczący KO ŚSRM;
  • Wykładowca na studiach podyplomowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych –m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej;

Prowadzone szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych: – m.in. Katowice, Kraków, Wrocław, Kielce, Rzeszów, Opole, Płock.

Szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej  w zakresie dokumentacji procesu wyceny oraz mocy dowodowej operatu szacunkowego – m.in. Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań, Białystok, Zielona Góra, Olsztyn.

Publikacje: CH BECK, Rzeczoznawca Majątkowy, Geodeta, Przegląd Geodezyjny.

Doświadczenie zawodowe:

  • kilkanaście lat działalności zawodowej (m.in. wycena nieruchomości, usługi geodezyjne i kartograficzne);
  • kilkanaście lat pracy w administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego na kierowniczych stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami.

Program szkolenia:

1. Studium przypadku w związku z opłatą adiacencką z tytułu podziału nieruchomości.
   a. opłata adiacencka jako skutek podziału ewidencyjnego (geodezyjnego) a nie prawnego
   b. czy możliwe jest naliczenie opłaty adiacenckiej przy ponownym podziale tej samej
        nieruchomości (na bazie wyroku NSA)
   c. sumowanie wartości działek możliwych do samodzielnego zagospodarowania:
       – czy tylko dla stanu po podziale czy również dla stanu przed podziałem; jakie skutki mogą z tego wynikać z literalnego brzmienia art. 98a
       – uwarunkowania dotyczące czynności rzeczoznawcy majątkowego w tym zakresie
   d. potencjalne propozycje de lege ferenda w tym zakresie
       – kto winien rozstrzygać o możliwości zagospodarowania, w szczególności dla stanu
nieruchomości przed dokonaniem podziału?
       – czy art. 98 a nie powinien zostać zmieniony? (tezy z artykułu CH BECK, styczeń 2023; Z.
Marczuk i M. Wolanin)

2. Studium przypadku dotyczące stanu nieruchomości – określenie wartości w związku z
roszczeniami gminy wyznaniowej o odszkodowanie (na bazie oceny operatu w trybie art. 157
ugn).
   a. analiza dokumentacji dotyczącej stanu prawnego
   b. ustalenie dat istotnych dla określenia wartości – obowiązek rzeczoznawcy czy organu?


3. Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego – tryb i forma tej czynności w sytuacji
rozbieżności przepisów ustawowych i wykonawczych w tym zakresie.
    – klauzula umieszczona w operacie czy dołączona do operatu?
    – aktualne rozstrzygnięcia NSA odnośnie klauzuli potwierdzającej aktualność
    – wskazana treść klauzuli

Szkolenie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2023 r. (czwartek) online w godz. 9:00 – 16:00

Zapisy i płatności są online, wystarczy kliknąć na link poniżej:

https://mazsrm.sorga.pl/rekrutacja?r=Wydarzenia_zapisy

i jako Wydarzenie wybrać „2023.04.13 Relacje pomiędzy rzeczoznawcą majątkowym a organem w aspekcie stanu nieruchomości i nie tylko …, studium przypadków. Orzecznictwo sądów administracyjnych”.

(jeżeli link nie zadziała prosimy skopiować go, wkleić na górna belkę w wyszukiwarce internetowej i kliknąć enter)

Koszt warsztatów:

150 zł dla członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

300 zł dla pozostałych rzeczoznawców majątkowych

Szkolenie obejmuje 8 godz. edukacyjnych, tj. 4 punkty warsztatowe wg rozporządzenia MIiR

Przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania w 2023 r.

•         co najmniej 12 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,

•         w tym co najmniej 6 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje data wysłania zgłoszenia i opłacenia udziału.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

 Serdecznie zapraszamy!!!!

Zarząd MSRM


OSTATNIO DODANE

urlop biura MSRM

W dniach 15-18 lipca 2024 r. biuro MSRM będzie nieczynne, za niedogodności przepraszamy.

IV Ogólnopolskie Szkolenie Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

PATRONAT MEDIALNY: Koleżanki i Koledzy, miło nam zaprosić Was na organizowane przez nas IV Ogólnopolskie Szkolenie MSRM. Zapraszamy w dniach…

WARSZTATY: Opłaty, ceny i wartości w gospodarce nieruchomościami w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych wynikających ze zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości. 7-8 czerwca 2024 r. w Warszawie.

Koleżanki i Koledzy, Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych organizuje warsztaty stacjonarne w Warszawie, w dniach 7 - 8 czerwca 2024…
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych