Mając na uwadze liczne wnioski o przeprowadzenie szkolenia dotyczącego wyceny nieruchomości drogowych, Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych organizuje warsztaty:

„SPORZĄDZANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI DROGOWYCH”

Prowadzącą będzie: rzeczoznawca majątkowy – Halina Pikierska-Grad

–    absolwentka Politechniki Warszawskiej, wykształcenie wyższe techniczne – mgr inż. geodeta; uprawnienia geodezyjne w 5 zakresach,

–    rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 982),

–    członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych od 2001 roku,

–    przewodnicząca Komisji Oceniającej Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie,  wieloletnie doświadczenie zawodowe m.in. w wykonywaniu wycen nieruchomości drogowych (współpraca z jednostkami samorządowymi w Warszawie, np. z BMMiSP, ZMSP, Urzędem Dzielnicy Wilanów, Urzędem Dzielnicy Ursynów, wykonywanie wycen do celów odszkodowawczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na zlecenie osób prawnych i fizycznych).

Oprawę techniczną przygotuje: rzeczoznawca majątkowy – Małgorzata Dąbkowska

–     absolwentka Politechniki Warszawskiej Wydział Architektury – wykształcenie wyższe, mgr inż. architekt 1989 r.

–     Studia podyplomowe: Politechnika Warszawska w zakresie „Wycena nieruchomości” w 1998 r., Studia podyplomowe, ALK w Warszawie, w zakresie „Wycena przedsiębiorstw i modelowanie finansowe” 2 Edycja, 2020–2021

–     rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 3417),

–     Certyfikat nr 96/WP-6/2009/245 potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wyceny przedsiębiorstw

–     Członek Komisji Arbitrażowej przy PFSRM od 2017 r.

–     Członek Komisji Oceniającej przy Mazowieckim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych

–     Członek Zarządu Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie – skarbnik

(Samodzielna praktyka w zakresie wycen nieruchomości od 2001 r. Wyceny na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, a także całego kraju na rzecz osób prawnych i fizycznych).

Plan szkolenia:

  • Podstawowe regulacje i uwarunkowania prawne dotyczące wyceny nieruchomości drogowych (krótkie przypomnienie przepisów),
  • Szczególne przepisy prawne determinujące czynności rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów określających wartość nieruchomości drogowych w zależności od celu wyceny i nadrzędność tych przepisów nad ustawą o gospodarce nieruchomościami (stan nieruchomości – istotne daty związane z ustaleniem stanu, słuszne odszkodowanie i zasada korzyści, w jakich przypadkach zachodzi konieczność określenia wartości obu praw do nieruchomości – podział odszkodowania pomiędzy podmioty uprawnione, przypadki, w których nie wycenia się nasadzeń roślinnych)
  • Zasady sporządzania (uwarunkowania prawne i metodyczne), obligatoryjne elementy i treść operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości drogowej,
  • Wycena części składowych nieruchomości i ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomościach (uzasadnienie określenia wartości odtworzeniowej, źródła informacji, przypadki szczególne wyceny ograniczonych praw rzeczowych),
  • Aktualizacja operatu, operat zamienny, potwierdzenie aktualności operatu w świetle aktualnej treści ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • Typowe błędy i usterki występujące w operatach szacunkowych z prezentacją prawidłowych i nieprawidłowych zapisów, uwagi do operatów zgłaszane przez Wojewodę, interpretacje przepisów Ministra Rozwoju i Technologii,
  • Prezentacja operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości drogowych z własnej praktyki – przypadki szczególne (np. są transakcje drogowe na rynku a nie można na ich podstawie określić wartości nieruchomości, zachodzi konieczność wyznaczenia relacji cenowej pomiędzy obu prawami do gruntu),
  • Prezentacja wybranych opinii operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości drogowych, wydanych przez Komisję Oceniającą MSRM (jeśli czas przeznaczony na szkolenie pozwoli).

 Szkolenie odbędzie się 19 maja 2022 r. (czwartek)

przy ul. Wilczej 9 w Warszawie, sala nr E (drugie piętro) w godzinach 15.00 – 19.00

Koszt warsztatów:

50 zł dla członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

150 zł dla pozostałych gości

Szkolenie obejmuje 4 godz. edukacyjne, tj. 2 punkty warsztatowe wg rozporządzenia MIiR

Przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania w 2022 r.

•         co najmniej 12 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,

•         w tym co najmniej 6 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

Zapisy i płatności są online, wystarczy kliknąć na link poniżej:

https://mazsrm.sorga.pl/rekrutacja?r=Wydarzenia_zapisy

(jeżeli link nie zadziała prosimy skopiować go i wkleić na górna belkę w wyszukiwarce internetowej)

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje data wysłania zgłoszenia się i opłacenia udziału.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy!!!!

   Zarząd MSRM

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych