Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie online w ramach doskonalenia zawodowego:

PODEJŚCIE DOCHODOWE W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

wykładowcą będzie prof. Nick French (The Peripatetic Property Professor)

Nick French jest uznanym ekspertem w dziedzinie wyceny nieruchomości. Wcześniej pracował jako profesor na różnych uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Europie i USA, prowadząc wykłady z zakresu wyceny, inwestycji i nieruchomości komercyjnych na studiach licencjackich, magisterskich i MBA.

W 2018 roku Nick założył Real Estate Valuation Theurgy, gdzie kontynuuje pisanie artykułów, prezentowanie referatów konferencyjnych i pracę w branży związanej z nieruchomościami w kraju i za granicą. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na ustawodawstwie i regulacji dotyczących nieruchomości oraz ich wpływie na wartość i modele wyceny.

Nick jest również członkiem Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS) i regularnie zasiadał w różnych komisjach, takich jak UK Valuation Board i Corporate Real Estate Strategy Group. Był także członkiem Komisji Rady Międzynarodowych Standardów Wyceny (IVSC).

W ostatnich latach zdobył nagrodę RICS za najlepszą pracę w wycenie nieruchomości oraz nagrodę Appraisal Journal za najlepszą pracę w wycenie na konferencjach European Real Estate Society. W 2018 roku otrzymał nagrodę „Lifetime Achievement Award” przyznaną przez International Real Estate Society.

Nick jest redaktorem Journal of Property Investment & Finance, wielokrotnie nagradzanego międzynarodowego czasopisma akademickiego poświęconego branży związanej z nieruchomościami. Regularnie pisze również do Journal of Property Investment & Finance, Property Chronicle, European Journal of Real Estate Research, Journal of Corporate Real Estate oraz innych czasopism fachowych i naukowych.

W 2020 roku był głównym autorem raportu Europejskiej Grupy Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (TEGoVA) pod tytułem: „Ustalenie Wartości Rynkowej: Badanie wykorzystania Porównywalnych Dowodów w Wycenie Nieruchomości”(„Pricing to Market: An Investigation into the Comparable Evidence in Property Valuation”).

Szkolenie zostanie poprowadzone w języku angielskim. Jednocześnie zostanie zapewnione tłumaczenie symultaniczne oraz możliwość wyboru języka (angielski/polski).

Program szkolenia jest następujący:

13.00     WPROWADZENIE
Wpływ pandemii COVID-19 na rynki nieruchomości na przykładzie Wielkiej Brytanii – krótkie podsumowanie zmian
13.00 INTRODUCTION –
IMPACT OF COVID 19 ON PROPERTY MARKETS – THE UK EXPERIENCE – a short summary of structural change
13.40     WPROWADZENIE – WYCENA, CENA I WARTOŚĆ
Krótkie omówienie roli rzeczoznawcy i różnicy pomiędzy szacowaniem a obliczaniem wartości
 
13.40 INTRODUCTION – VALUE, PRICE AND WORTH
A short revision of the role of the valuer and the distinction between Valuation and Calculation of Worth
14.00 PODEJŚCIA, METODY I MODELE
Omówienie Europejskich Standardów Wyceny (Blue Book) w kontekście definicji i wymagań dla rzeczoznawców
14.00 APPROACHES, METHODS and MODELS
A discussion of European Valuation Standards (Blue Book) in the context of
definitions and requirements on valuers
14:20 PRZERWA14:20 BREAK
14:30 USTALENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ
Raport TEGoVA 2020 dotyczący wykorzystania danych porównawczych w procesie wyceny
14:30 PRICING TO MARKET
The 2020 TEGoVA report on the use of comparables in the valuation proces
15:00 PODEJŚCIA DO WYCENY – STUDIA PRZYPADKÓW
Proces wyceny przed i po pandemii COVID-19; liczby się zmieniają, modele pozostają takie same
15:00 MARKET VALUATION APPROACHES – Investment Case Studies
The valuation process pre and post covid; the numbers change, the models
remains the same
15.30 POŚREDNI I BEZPOŚREDNI MODEL WYCENY (IMPLICIT I EXPLICIT MODEL)
Stosowanie pośrednich i bezpośrednich modeli zdyskontowanych strumieni dochodów (DCF) do ustalania cen rynkowych i odpowiednich stóp zwrotu
15.30 IMPLICIT AND EXPLICIT VALUATION MODELS
The application of implicit and explicit discounted cash flow (DCF) valuations
to market pricing and the determination of appropriate yields – The relationship of yields
15:50 PRZERWA15:50 BREAK
16:00 DYSKUSJA – WYCENA, NIEPEWNOŚĆ I USTALANIE CEN
Panel dyskusyjny z udziałem prof. Ewy Kucharskiej-Stasiak, Krzysztofa Grzesika, Marcina Malmona, Mirosławy Czaplińskiej i Macieja Wójcikiewicza
16:00 DISCUSSION – VALUATION, UNCERTAINTY and MARKET PRICING
This will be discussion panel with local
expert participants – Ewa Kucharska-Stasiak, Krzysztof Grzesik, Marcin Malmon, Mirosława Czaplińska i Maciej Wójcikiewicz
17:00 ZAKOŃCZENIE17:00 CLOSE

Moderatorem szkolenia będzie Krzysztof Grzesik.

Szkolenie odbędzie się online 20 maja 2021 r. (czwartek) w godzinach 13.00-17.00.

Szkolenie obejmuje 4 godziny edukacyjne tj. 2 punkty szkoleniowe wg rozporządzenia MIiR

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania w okresie rozliczeniowym 01.01- 31.12.2021:

•    co najmniej 12 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,

•    w tym co najmniej 6 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

Wymagania potrzebne do wzięcia udziału w szkoleniu:

Posiadanie komputera z dostępem do Internetu z najaktualniejszą oficjalną wersją Google Chrome lub Mozilla Firefox, pakietem MS Office (Excel). Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania będzie można zadawać na czacie.

Uczestnicy otrzymają online zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

W załączniku zgłoszenie na szkolenie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje data przelewu środków za szkolenie.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd MSRM

OSTATNIO DODANE

urlop biura MSRM

W dniach 15-18 lipca 2024 r. biuro MSRM będzie nieczynne, za niedogodności przepraszamy.

IV Ogólnopolskie Szkolenie Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

PATRONAT MEDIALNY: Koleżanki i Koledzy, miło nam zaprosić Was na organizowane przez nas IV Ogólnopolskie Szkolenie MSRM. Zapraszamy w dniach…

WARSZTATY: Opłaty, ceny i wartości w gospodarce nieruchomościami w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych wynikających ze zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości. 7-8 czerwca 2024 r. w Warszawie.

Koleżanki i Koledzy, Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych organizuje warsztaty stacjonarne w Warszawie, w dniach 7 - 8 czerwca 2024…
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych