Szanowni Państwo,

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie online w ramach doskonalenia zawodowego:

„Wycena nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod farmy fotowoltaiczne”

wykładowcami będą Joanna Borowik i Andrzej Ebinger

Joanna Borowik – rzeczoznawca majątkowy nr upr. 6102, posiada ponad 15 lat doświadczenia zawodowego na rynku nieruchomości w zakresie analizy rynku, wyceny oraz doradztwa. Jest autorem wycen nieruchomości z różnych sektorów: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, hotelowego, gruntów oraz tzw. inwestycji alternatywnych. Przez 13 lat pracowała w Dziale Wycen i Doradztwa CBRE, obecnie prowadzi działalność Best VALUE Advisors, obsługuje sektor firm – właścicieli nieruchomości, fundusze inwestycyjne, deweloperów oraz inwestorów indywidualnych w zakresie doradztwa, analiz oraz wycen nieruchomości.

Andrzej Ebinger – założyciel Ebinger Consulting (dawna nazwa VBM Consulting), firmy doradczo-szkoleniowej, działającej w obszarze szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej. Od wielu lat prowadzi warsztaty szkoleniowe i szkolenia seminaryjne dotyczące analiz projektów inwestycyjnych. Przygotowuje projekty inwestycyjne dla wielu organizacji. W ostatnich latach wykonał wiele analiz dla projektów inwestycyjnych w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Jest autorem programu InvestRealEstate wspomagającego inwestorów w wykonaniu analizy rentowności i ryzyka inwestycji w nieruchomości komercyjne.

Program szkolenia jest następujący:

1.            Perspektywy rozwoju rynku OZE w Polsce, w szczególności farm fotowoltaicznych.

2.            Cechy gruntów pod farmy fotowoltaiczne.

3.            Umowy dzierżawy – charakterystyka.

4.            Wycena gruntów pod farmy fotowoltaiczne.

5.            Krótka pigułka wiedzy na temat analizy rentowności projektów inwestycyjnych wykonywanych metodą DCF (Discounted Cash Flow), w tym obliczenie i interpretacja kluczowych wskaźników rentowności (NPV, IRR, MIRR, PI i DPP).

6.            Analiza rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznych wykonywana metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wersję testową programu InvestPV do wykonywania analizy rentowności i ryzyka inwestycji budowy instalacji fotowoltaicznych wraz z materiałami szkoleniowymi.

Szkolenie odbędzie się online 19 maja 2021 r. (Środa) w godzinach 16.00-20.00 (z przerwą).

Szkolenie obejmuje 4 godziny edukacyjne tj.1 punkt szkoleniowy i 1 punkt  warsztatowy wg rozporządzenia MIiR

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania w okresie rozliczeniowym 01.01- 31.12.2021:

•    co najmniej 12 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,

•    w tym co najmniej 6 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

Wymagania potrzebne do wzięcia udziału w szkoleniu:

Posiadanie komputera z dostępem do Internetu z najaktualniejszą oficjalną wersją Google Chrome lub Mozilla Firefox, pakietem MS Office (Excel). Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania będzie można zadawać na czacie.

Uczestnicy otrzymają online zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

W załącznikach zgłoszenie na szkolenie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje data przelewu środków za szkolenie.

Serdecznie zapraszamy!

Zarząd MSRM

OSTATNIO DODANE

DWUETAPOWE WARSZTATY „Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a możliwości inwestycyjne (z uwzględnieniem gruntów leśnych na terenach miejskich)” 25 kwietnia i 16 maja 2024 r. online.

Zgłasza się do nas coraz większa grupa rzeczoznawców, mających problemy z przeprowadzeniem wyceny gruntów o przeznaczeniu leśnym na terenach miejskich,…

Życzenia świąteczne

Wniosek o podjęcie interwencji w/s dokonania zmian legislacyjnych odnoszących się do postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 21 lutego 2024 roku złożyło na ręce Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministra Sprawiedliwości…
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych