Szanowni Państwo,

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na warsztaty online w ramach doskonalenia zawodowego:

„Określenie chłonności inwestycyjnej działki budowlanej – studium przypadku”

wykładowcą będzie architekt i urbanista Grzegorz Buczek

wykładowca na Politechnice Warszawskiej,

wieloletni radny samorządów warszawskich,

pełnił funkcję m.in. zastępcą dyrektora Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Biura Zarządu m.st. Warszawy oraz sekretarza Rady Urbanistyczno-Architektonicznej i członka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy kolejnych prezydentach m.st. Warszawy;

były sekretarz i wieloletni członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;

przez kilka kadencji wiceprezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich;

wieloletni członek Zarządu tego Oddziału;

były przewodniczący komisji ds. legislacji przy Zarządzie Głównym SARP; były wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich)

CZĘŚĆ 1. Teoria – istotne elementy polskiego systemu planowania przestrzennego

1.1.        Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (na przykładzie m. st. Warszawy)

1.2.        Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ( dwa przykłady: mpzp sporządzony na podst. przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r. i mpzp (ew. projekt mpzp) sporządzo(a)ny na podst. przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r.) – 35 min. + 10 min. pytania i odpowiedzi

CZĘŚĆ 2. – Praktyka – analiza wybranych przypadków

2.1. Określenie chłonności działki budowlanej na podstawie ustaleń mpzp rejonu ul. Bartyckiej uchwalonego w 2000 r. (lub innego mpzp, sporządzonego na podst. przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanego przez Zamawiającego)

2.2. Określenie chłonności działki budowlanej na podstawie ustaleń mpzp w rejonie PKiN uchwalonego w 2010 r. (lub innego (projektu) mpzp, sporządzo(a)nego na podst. przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazanego przez Zamawiającego)

Szkolenie odbędzie się online 21 października 2020 r. (ŚRODA)  w godzinach 16.15 – 20.15

Szkolenie obejmuje  4  godzin edukacyjne tj. 2 punkty warsztatów wg rozporządzenia MIiR

Przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania w okresie rozliczeniowym 01.01- 31.12.2019:

•    co najmniej 12 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,

•    w tym co najmniej 6 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

Wymagania potrzebne do wzięcia udziału w szkoleniu:

Posiadanie komputera z dostępem do Internetu z najaktualniejszą oficjalną wersją Google Chrome lub Mozilla Firefox. Posiadanie mikrofonu i kamery nie jest wymagane. Pytania będzie można zadawać na czacie.

W załącznikach zaproszenie i zgłoszenie na szkolenie.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje data przelewu środków za szkolenie.

Serdecznie zapraszamy!!!!

Zarząd MSRM

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych