Szanowni Państwo,

22 maja b.r. (w środę) Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie połączone z warsztatami

„CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ZMIANĘ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI
TEORIA I PRAKTYKA”

Wykładowcą będzie dr arch. Danuta Jędrzejewska-Szmek – rzeczoznawca majątkowy z wieloletnią praktyką, biegła sądowa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie

Plan szkolenia:

WSTĘP

  1. indywidualne cechy nieruchomości jako czynniki zmiany
  2. zmiany sąsiedztwa jako czynniki zmian wartości
  3. zmiany planistyczne i opłata planistyczna
  4. inwestycje infrastrukturalne (sieciowe) i opłaty adiacenckie
  5. podziały nieruchomości i opłata adiacencka
  6. zmiany prawne jako czynnik zmiany wartości
  7. nieruchomość jako lokata w czasach dynamicznych zmian.

STUDIUM PRZYPADKU

  • zmiana planu i ograniczenie intensywności zabudowy (omówienie i analiza wyceny, Warszawa, ul. Żwirki i Wigury)
  • zmiana planu i ograniczenie powierzchni zabudowy (omówienie i analiza wyceny, Warszawa, ul. Kasprowicza)

Podział spotkania na trzy części:

– część pierwsza – pobieżne omówienie katalogu czynników mających wpływ na zmianę wartości nieruchomości (poza zmianą wartości w czasie), z koncentracją na zmianach wynikających ze zmian planistycznych (poz. 3) oraz powiązanej opłaty planistycznej (zasady, kłopoty) i wynikających z wprowadzonej infrastruktury (poz. 4) i powiązanej opłaty adiacenckiej (zasady, kłopoty),

– dwie pozostałe części – rozbiór i analiza oraz dyskusja nad konkretnymi wycenami dotyczącymi utraty wartości na skutek zmian planistycznych (faktyczna problematyka pobrana ze spraw sądowych).

Uczestnicy na kilka dni przed szkoleniem otrzymają mailem załączniki dotyczące bezpośrednio dwóch omawianych wycen.

Szkolenie odbędzie się 22 maja 2019 r. (ŚRODA) w Warszawie
przy ul. Hożej 66/68, sala nr 415 (IV piętro) w godzinach 16.00 – 20.00

4 godz. edukacyjne – warsztaty
tj. 2 punkty wg rozporządzenia MIiR

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania w 2019 r.
• co najmniej 12 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,
• w tym co najmniej 6 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.
Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje data przelewu.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

W załączniku zgłoszenie na szkolenie.
W cenie serwis kawowo-herbaciany.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje data przelewu środków za szkolenie.

Serdecznie zapraszamy!!!!
Zarząd MSRM

Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych