szukaj

Zostań członkiem naszego Stowarzyszenia

Praktyki zawodowe w MSRM

 

Zapisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień  zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości określają, że  organizatorem praktyki zawodowej są związki stowarzyszeń rzeczoznawców  majątkowych oraz izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorców  prowadzących działalność w zakresie szacowania nieruchomości.

Tym samym, Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych nie  może, w świetle przepisów, być organizatorem praktyk, co nie wyklucza  prowadzenia indywidualnych praktyk przez RZM - członków naszego  stowarzyszenia.

Z dniem 31 marca 2018 r. wygasły pełnomocnictwa Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych dla pełnomocników ds. praktyk zawodowych, w tym dla pełnomocnika naszego stowarzyszenia.

 

W tej chwili uzyskanie statusu praktykanta pod auspicjami MSRM musi być poprzedzone skierowaniem przez organizatora praktyk (PFSRM lub PIRM) do konkretnego  rzeczoznawcy majątkowego, będącego członkiem naszego Stowarzyszenia, jako prowadzącego praktykę.

 

Osoba robiąca praktyki zawodowe u członka naszego stowarzyszenia korzysta z przywilejów dotychczasowych praktykantów zawodowych:

po wpłacie opłaty organizacyjnej w wysokości 100 PLN i zgłoszeniu praktykanta przez prowadzącego praktyki do sekretariatu stowarzyszenia, osoba ta jest wpisywana do rejestru praktykantów prowadzonych przez członków MSRM i może uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach zgodnie z regulaminem.

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

00-681 Warszawa
ul. Hoża 66/68
tel. 500 834 606
e-mail: biuro@maz-srm.pl
 
Sekretariat czynny:
pon - czw. godz.: 12.00 - 15.00