szukaj

Zostań członkiem naszego Stowarzyszenia

Kronika

Początki narodzin idei stworzenia naszego Stowarzyszenia sięgają roku 1998.

Jesienią kilkunastu rzeczoznawców majątkowych działających aktywnie na rynku warszawskim, których wizja rozwoju zawodu nie mieściła się w ramach działalności istniejących już lokalnych stowarzyszeń, zapragnęło zrealizować ideę powołania kameralnego Stowarzyszenia skupiającego osoby całkowicie i wyłącznie oddane rzeczoznawstwu majątkowemu. Za główny cel postawiono sobie doskonalenie warsztatu pracy rzeczoznawcy majątkowego poprzez prezentację na szerszym forum i analizę własnych operatów oraz dyskusję nad problemami pojawiającymi się w trakcie ich realizacji. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych następować miało poprzez organizowanie otwartych szkoleń  przeznaczonych dla szerszego kręgu osób zainteresowanych.
Komitet założycielski Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ukonstytuował się na jesieni i liczył kilkanaście osób. 16 listopada 1998 r. złożono wniosek o rejestrację a 22 lutego 1999 r. zostaliśmy wpisani do Rejestru Stowarzyszeń.

 

 

21 listopada 2018 r.

"Analizy rynku w wycenie nieruchomości- szkolenie i warsztaty" - Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz

22 października 2018 r.

"Projekt standardu dochodowego wyceny nieruchomości. Dyskusja środowiskowa nad projektem standardu" - Marek Wiśniewski,  Marcin Malmon, Ewa Kucharska-Stasiak, Krzysztof Grzesik, Małgorzata Kosińska

18 października 2018 r.

"Prezentacja rynku komercyjnego i analiza danych rynkowych (studium przypadków) - szkolenie i warsztaty" - Katarzyna Michnikowska, Danuta Jędrzejewska-Szmek

14 czerwca 2018 r.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MSRM: wybrano nowe władze MSRM – Przewodnicząca Zarządu - Małgorzata Kosińska; członkowie Zarządu -Małgorzata Dąbkowska, Danuta Jędrzejewska-Szmek, Marcin Malmon, Anna Przybysz

17 maja 2018 r.

"Metoda pozostałościowa - szkolenie i warsztaty" - Małgorzata Kosińska, Ewa Nowak

10 maja 2018 r.

"Szkolenie RODO" - Marek Wiśniewski

19 grudnia 2017 r.

"Zmiany przepisów ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami dokonane w 2017r." - Zdzisław Małecki

7 grudnia 2017 r.

spotkanie wigiline

9 listopada 2017 r.

"Obrót nieruchomościami rolnymi w praktyce" - Piotr Siciński

23 września 2017 r.

spotkanie integracyjne

9 września 2017 r.

"Wycena stacji paliw" - Mirosława Czaplińska - ponowienie szkolenia

8 czerwca 2017 r.

Walne zebranie sprawozdawcze MSRM

2 czerwca 2017 r

"Wycena stacji paliw" - Mirosława Czaplińska

30 marca 2017 r.

„Szacowanie wartości nieruchomości i praw majątkowych dla potrzeb skarbowo-podatkowych” - Zdzisław Małecki

12 stycznia 2017 r.

"Aktualne zagadnienia z wyceny nieruchomości komercyjnych" - Krzysztof Grzesik, Marcin Malmon

15 grudnia 2016 r.

spotkania wigilijne

1 grudnia 2016 r.

"Stopy zwrotu w wycenie nieruchomości" - dr inż. Zdzisława Lendzion-Trojanowska

22 września 2016 r.

"Wycena metodą pozostałościową - teoria i praktyka" - Małgorzata Kosińska, Tadeusz Żurowski

16 czerwca 2016 r.

Walne Zebranie sprawozdawcze MSRM

2 czerwca 2016 r.

"Zmiany w prawie budowlanym" - prof. Elżbieta Ryńska

27 kwietnia 2016 r.

"Wątpliwości praktyka wobec stosowania metod statystycznych w wycenie nieruchomości" - dr Jacek Zyga

31 marca 2016 r.

 

Z najwyższą przykrością Zarząd MSRM przyjął rezygnację Irenki Sobiech z przynależności do Stowarzyszenia (co wynikło z istotnych przyczyn zdrowotnych).

 

Irenka była członkiem założycielem MSRM i wieloletnim działaczem.

 

22 lutego 2016

Z okazji kolejnej rocznicy powołania MSRM przypominamy listę założycieli stowarzyszenia:

 

Sylwia Hilarowicz

 

Danuta Jędrzejewska-Szmek

 

Ewa Kamler-Tetyk

 

Zofia Kobylińska

 

Jolanta Łopacińska

 

Jolanta Miłowska

 

Andrzej Piotrowski

 

Anna Pokraśniewicz

 

Janusz Przedpełski

 

Elżbieta Schmidtke

 

Włodzimierz Smoleński

 

Irena Sobiech

 

Wanda Spychalska

 

Bogdan Stępień

 

Bogusław Suska

 

Roman Tuszyński

 

Tadeusz Tymiński

 

14 stycznia 2016 r.

"Specyfika wyceny obiektów zabytkowych" - Danuta Jędrzejewska-Szmek, Halina Pikierska-Grad

 11 grudnia 2015 r.

 spotkanie wigilijne

 29 października 2015 r.

 "Nowe uregulowania prawne w UE odnoszące się do wycen nieruchomości. Definicja wartości rynkowej i wartości bankowo-hipotecznej." - Krzysztof Grzesik

 8 października 2015 r.

"Nowe życie starych budowli i budynków. Przyczynek do zasad wyceny nieruchomości zabytkowych" - Alojzy Kiziniewicz 

 11 czerwca 2015 r.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  MSRM: wybrano nowe władze MSRM – Przewodnicząca Zarządu - Małgorzata Kosińska; członkowie Zarządu - Danuta Jędrzejewska-Szmek, Tadeusz Żurowski, Barbara Katarzyna Stasiak, Anna Przybysz

15 maja 2015 r.

„Wycena metodą pozostałościową” Tadeusz Żurowski

16 kwietnia 2015 r.

spotkanie warsztatowe członków MSRM

20 marca 2015 r.

na miejsce Rafała Moskwy, który zrezygnował z funkcji Zastępcy Przewodniczącego MSRM zostaje wybrana Małgorzata Kosińaka

18 grudnia 2014 r.

wigilia członków MSRM

28 listopada 2014 r.

„Wycena biur i magazynów”, Tadeusz Żurowski

3 października 2014 r.

„Wycena hoteli” Wojciech Dębski i Tadeusz Żurowski

20 września 2014 r.

plenerowe spotkanie członków MSRM w Aleksandrowie

2 czerwca 2014 r.

Walne Zebranie sprawozdawcze MSRM

28 marca 2014 r.

„Podejście porównawcze - warsztaty praktyczne”, Małgorzata Dąbkowska

21 listopada 2013 r.

„Szkolenie warsztatowe dotyczące wykonywania wycen dla celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu”, Halina Pikierska-Grad

8 listopada 2013 r.

„Szacowanie nieruchomości determinantą jakości zabezpieczenia wierzytelności”’ Anna Antończak

13 czerwca 2013 r.

Walne Zebranie sprawozdawcze MSRM

23 maja 2013 r.

„Zasady analizy rynku nieruchomości – wprowadzenie”, Piotr Cegielski

25 kwietnia 2013 r.

spotkanie warsztatowe członków MSRM

11 grudnia 2012 r.

wigilia członków MSRM

8 grudnia 2012 r.

„Gospodarka nieruchomościami – wybrane aspekty prawne”Mirosław Gdesz

11 października 2012 r.

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  MSRM (cz. II po przerwie): wybrano nowe władze MSRM – Przewodniczący Zarządu - Leszek Siemienowicz   członkowie Zarządu - Rafał Moskwa, Ewa Kamler-Tetyk, Małgorzata Dąbkowska, Tadeusz Żurowski

19 października 2012 r.

„Podziały i scalenia nieruchomości rola rzeczoznawcy majątkowego”

15 maja 2015 r.

„Wycena metodą pozostałościową” Tadeusz Żurowski

16 kwietnia 2015 r.

spotkanie warsztatowe członków MSRM

20 marca 2015 r.

na miejsce Rafała Moskwy, który zrezygnował z funkcji Zastępcy Przewodniczącego MSRM zostaje wybrana Małgorzata Kosińaka

18 grudnia 2014 r.

wigilia członków MSRM

28 listopada 2014 r.

„Wycena biur i magazynów”, Tadeusz Żurowski

31 maja 2012 r. 

31 maja 2012 r.  Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MSRM (cz. I)

1 marca 2012 r.

spotkanie członków MSRM

11 stycznia 2012 r

 spotkanie noworoczne członków MSRM w restauracji „Trojka”

 

3 listopada 2011 r

spotkanie warsztatowe członków MSRM

2 czerwca 2011 r. 

Walne zebranie sprawozdawcze MSRM

4 lutego  2011 r. 

 „Zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Księga wieczysta w systemie informatycznym Piotr Siciński 

18 marca 2011 r. 

 „Rzeczoznawca majątkowy w postępowaniu administracyjnym istota opinii” Mirosław  Gdesz

18 listopada 2011 r.

 „ Podstawy kosztorysowania robót budowlanych w zakresie przydatnym dla rzeczoznawców majątkowych pośredników w obrocie nieruchomości i  zarządców nieruchomości” Henryk Hajdasz

10 grudnia 2010 r.

Wigilia członków MSRM

4 listopada 2010 r. 

spotkanie warsztatowe członków MSRM

1 i 2 października 2010 r. 

 „Urządzenia infrastruktury technicznej (regulacja stanów prawnych, metodyka szacowania szkód, odszkodowania, służebność przesyłu)”,  Jerzy Dąbek ek

10 czerwca 2010 r. 

Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MSRM – z powodu ustąpienia członków Zarządu MSRM Jolanty Łopacińskiej i Tadeusza Żurowskiego, dokonano wyboru nowych członków Zarządu Leszka Siemienowicza i Rafała Moskwę

8 kwietnia 2010 r. 

„Wybrane zagadnienia ustawy  z dnia 21.06.2001 r. o Ochronie praw lokatorów”, Zdzisław  Małecki

19 – 20 lutego 2010 r. 

„Zmiany przepisów prawnych w ustawach nieruchomościowych.”,  Zdzisław Małecki

9 grudnia 2009 r. 

Wigilia w restauracji „Smaki Warszawy”

22 października 2009 r.

Stopy kapitalizacji w dobie kryzysu gospodarczego”, Małgorzata Kosińska i Tadeusz Żurowski

1 października 2009 r.

Walne Zebranie sprawozdawcze MSRM (II cz.)

18 czerwca 2009 r. 

Walne Zebranie sprawozdawcze MSRM (I cz. – po przerwie)

22-23 maja 2009 r. 

 „Wycena nieruchomości w dobie kryzysu finansowego”, Małgorzata Kosińska, Jan Mickiewicz i Jakub Kondrat

19 maja 2009 r. 

„Podejście porównawcze w wycenie nieruchomości – wybrane zagadnienia”  R.Gaca

6 - 7 lutego 2009 r. 

„Powszechne krajowe zasady wyceny – stan, status i omówienie niektórych standardów”,  Magdalena Małecka-Piłujska i Jerzy Adamiczka

15 stycznia 2009 r. 

spotkanie warsztatowe członków MSRM

9 czerwca 2008 r. 

Walne zebranie sprawozdawcze MSRM

9 maja 2008 r. 

„Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności”, Henryk Jędrzejewski

22 lutego 2008 r. 

„Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami”, Henryk Jędrzejewski

22 października 2007 r. 

"Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności", Jan Mickiewicz

16 listopada 2007 r. 

„Wartość rynkowa nieruchomości dla optymalnego sposobu   wykorzystania określonego w podejściu dochodowym”, Ewa Kucharska-Stasiak

29 września 2007 r.  

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym kol.Elżbieta Schmidtke została wybrana nową przewodniczącą MSRM

21 czerwca 2007 r. 

spotkanie członków MSRM w Klubie „Elita” w Otrębusach połączone z zwiedzaniem Muzeum J. Iwaszkiewicza w Podkowie Leśnej.

31 maja 2012 r. 

31 maja 2012 r.  Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze MSRM (cz. I)

28 maja 2007 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze MSRM

23 kwietnia 2007 r.

„Wyceny nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych”, Tadeusz Żurowski

12 lutego 2007 r.

„Wycena gruntów pod drogi publiczne”, Katarzyna Stasiak, Halina Pikierska-Grad, Elżbieta Schmidtke

8 stycznia 2007 r.

spotkanie noworoczne restauracja Smaki Warszawy

1-2 grudnia 2006 r.

„Praktyczne aspekty zastosowania podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości”, Ewa Kucharska-Stasiak,  Zdzisława Ledzion-Trojanowska

13 listopada 2006 r.

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”, Robert Kuźmiczuk

11 września 2006 r.

„Wycena znaków towarowych”, Anna Beer-Zwolińska

5 czerwca 2006 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym kol. Katarzyna Stasiak została wybrana nową przewodniczącą MSRM

12 maja 2006 r.

spotkanie plenerowe, restauracja Elita, muzeum motoryzacji – Otrębusy

 

10 kwietnia 2006 r.

Nowy Regulamin Komisji Arbitrażowej, Katarzyna Stasiak

27 lutego 2006 r.

„Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania z tyt. ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska”, Michał Kosmowski

13-14 stycznia 2006 r.

Wycena nakładów jako podstawa do ustalenia odszkodowania”, Zdzisław Małecki

12 grudnia 2005 r.

spotkanie wigilijne w restauracji Smaki Warszawy

 

17 listopada 2005 r.

„Elektroniczna księga wieczysta”, sędzia Piotr Siciński

11 listopada 2005 r.

„Nowoczesna systemy informacji o transakcjach na rynku nieruchomości”, Robert Nowak

10 października 2005 r.

„Elektroniczna księga wieczysta”, sędzia Piotr Siciński

30 wrz. - 1 paźdz.2005 r.

„Wycena nakładów”, Zdzisław Małecki

12 września 2005 r.

sprawozdanie z Rady Krajowej, Elżbieta Schmidtke, sprawozdanie z konferencji w Lublinie, Jerzy Latuszkiewicz

6 czerwca 2005 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze MSRM

14 maja 2005 r.

spotkanie plenerowe, Białobrzegi

 

25 kwietnia 2005 r.

„Skutki finansowe uchwalenia MPZP”, Małgorzata Kowalska

11 kwietnia 2005 r.

„Nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego”, Jerzy Rola

7 marca 2005 r.

„Wycena służebności gruntowej” – prezentacja operatu Ewa Kamler-Tetyk

7 lutego 2005 r

„Diagnoza obecnego stanu i kierunki rozwoju rzeczoznawcy majątkowego” – dyskusja

24 stycznia 2005 r

„Działalność Komisji Rozjemczej, Katarzyna Stasiak

10 stycznia 2005 r.

„Wyceny gruntów i lokali w dzielnicy Warszawa Śródmieście”, prezentacja Halina Pikierska-Grad, Maria Obrębska, Roman Tuszyński

20 grudnia 2004 r.

spotkanie wigilijne

26-28 listop. 2004 r.

„Wycena nieruchomości w świetle aktualnych uregulowań prawnych”, Zdzisław Małecki

25 paźdz. 2004 r.

Operaty szacunkowe w ocenie pracowników banku BPH S.A.

29 września 2004 r.

praktyki zawodowe, dyskusja nt. nowego „Rozporządzenia . . . ”

21 czerwca 2004 r.

spotkanie plenerowe, Kampinos

14 czerwca 2004 r.

„Nowe uregulowania prawne w dziedzinie nieruchomości”, Henryk Jędrzejewski

7 czerwca 2004 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze MSRM

26 kwietnia 2004 r.

„Rynek powierzchni biurowych”, Tadeusz Żurowski

5 kwietnia 2004 r.

„Kodeks etyki zawodowej” – dyskusja

22 marca 2004 r.

„Wycena lokali mieszkalnych” – dyskusja

8 marca 2004 r.

„Bazy danych rynku nieruchomości”, Wojciech Nurek

23 lutego 2004 r.

„Planowanie przestrzenne”, Marek Mikos

od lutego 2004 r.

zmiana siedziby Stowarzyszenia: W-wa ul. Żurawia 47

12 stycznia 2004 r.

„Plan zagospodarowania przestrzennego”, sędzia NSA, prof. Zygmunt Niewiadomski

15 grudnia 2003 r.

spotkanie wigilijne

27 października 2003 r.

„Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

13 października 2003 r.

„Nowe prawo budowlane”, Władysław Korzeniowski

29 września 2003 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym kol.Elżbieta Schmidtke została wybrana nową przewodniczącą MSRM

15 września 2003 r.

„Najem instytucjonalny” – Tomasz Stasiak

9 czerwca 2003 r.

spotkanie towarzyskie na zakończenie sezonu 2002/2003 w klubie DeSki

24 marca 2003 r.

„Odszkodowanie za nieruchomości przeznaczone pod urządzenia infrastruktury technicznej”, Marian Wolanin

10 marca 2003 r.

„Szkoda i odszkodowanie w sferze prawa cywilnego i administracyjnego”, Marian Wolanin

27 paźdz. 2002 r.

„Rozporządzenie RM z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości . .”, Henryk Jędrzejewski

18-20 paźdz. 2002 r.

"Procedury i zasady wyceny przedsiębiorstw” – szkolenie wyjazdowe, Soczewka k/Płocka, prowadzący Zbigniew Boczek

3 czerwca 2002 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym kol. Tadeusz Tymiński został wybrany nowym przewodniczącym MSRM

18 maja 2002 r.

spotkanie towarzyskie na zakończenie sezonu 2001/2002 w klubie DeSki z udziałem Henryka Jędrzejewskiego

 

 

6 maja 2002 r

Rynek powierzchni biurowych w Warszawie”,  Agnieszka Jachowicz

od kwietnia 2002 r.

zmiana siedziby Stowarzyszenia: W-wa ul. Czerniakowska 73/79

paźdz.-grudz. 2001 r.

„Zasady ustalania wartości nieruchomości i odszkodowania w świetle obowiązujących przepisów” – cykl 6-ciu wykładów, Marian Wolanin

17-18 maja 2001 r

„Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia dochodowego” – ogólnośrodowiskowa dyskusja z udziałem m.in. Ewy Kucharskiej-Stasiak, Zdzisławy Ledzio-Trojanowskiej, Zbigniewa Boczka, Pawła Drelicha, Zdzisława Małeckiego

21 marca 2001 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, na którym kol. Danuta Jędrzejewska-Szmek została nową przewodniczącą

15 lutego 2001 r.

„Wycena gruntów dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego w granicach Warszawy” - warsztaty

2 grudnia 2000 r.

„Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego”  - dyskusja ogólnośrodowiskowa

maj 2000 r

potkanie plenerowe, lasy Chojnowskie

26 kwietnia 1999 r.

Pierwsze Walne Zgromadzenie MSRM liczącego 29 członków, na którym uchwalono Statut, wybrano Zarząd Stowarzyszenia oraz przewodniczącą, którą została kol. Jola Miłowska; siedziba Stowarzyszenia Warszawa ul. Uniwersytecka 1, spotkania szkoleniowe w sali SBM „Stokłosy” – Ursynów

22 lutego 1999 r.

Postanowienie Sądu o wpisaniu MSRM do Rejestru Stowarzyszeń, którą to datę uznaje się za początek istnienia Stowarzyszenia

16 listopada 1998 r.

Złożenie wniosku o rejestrację Stowarzyszenia

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

00-681 Warszawa
ul. Hoża 66/68
tel. 500 834 606
e-mail: biuro@maz-srm.pl
 
Sekretariat czynny:
pon - czw. godz.: 12.00 - 15.00