szukaj

Zostań członkiem naszego Stowarzyszenia

Szkolenie RODO

 

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszego środowiska Mazowieckie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na:

SZKOLENIE RODO

Wykładowcą będzie Marek Wiśniewski 

 

DLACZEGO WARTO POZNAĆ RODO?

25 maja 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie, które obowiązuje  już od ponad roku.  Zmiany, które z niego wynikają są istotne i wymagają by proces dostosowania do nowych przepisów należy rozpocząć już teraz. Zwłaszcza w stowarzyszeniach.

 

CO ZMIENIA RODO?

Dotychczasowe regulacje składały się z procedur, jakie należy stosować, aby przetwarzać dane zgodnie z prawem. Dotychczasowe przepisy nie dawały GIODO skutecznych narzędzi egzekwowania istniejących wymogów. W tym zakresie, RODO jest istotną zmianą. Trudno znaleźć  w nim konkretnych procedur postępowania z danymi. Opiera się raczej na ogólnych zasadach. Najważniejszy jest jednak jeden fakt: Organy państwowe zyskały potężne narzędzie egzekwowania nowych, niedookreślonych zasad. Są to kary w wysokości aż do 20 000 000 EUR. Problem w tym, że nie określono, jakie konkretnie wymogi należy spełnić, aby stosować prawidłowo nowe zasady i nie narazić się na nowe sankcje.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE?

 • 72h na reakcję – Administrator Danych ma tylko 72 godziny na zgłoszenie do Urzędu faktu naruszenia ochrony danych osobowych. Warto wiedzieć, jak działać natychmiast.
 • IOD – Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych dotyczy wszystkich podmiotów publicznych oraz licznych podmiotów z obszaru sektora prywatnego.
 • Dokumentacja – Dokumentacja przetwarzania danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa), wymaga dostosowania do nowych przepisów i uwzględnienia nowych procedur.
 • NGO – Możliwość żądania odszkodowania w imieniu osób, których dotyczą dane i prawo ich reprezentacji. To nowe uprawnienie aż 130.000 organizacji pozarządowych. Skutki wprowadzenia obowiązków RODO należy rozpatrywać w kontekście masowych i kosztownych pozwów organizacji pozarządowych, o uznanie postanowień regulaminów za naruszające prawa konsumentów.
 • Punkt kontaktowy – Wyznaczenie punktu kontaktowego dla osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe. To nowy obowiązek licznych administratorów tych danych.

…i wiele innych i zasadniczych zmian.

 

 

SZKOLENIE Z RODO + DODATKOWE DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA!

W szkoleniu zostaną przekazane podstawowe i niezbędne informacje oraz praktyczna wiedzę  o nowych zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Dodatkowe, wyjątkowe i praktyczne korzyści to:

 • Szablon Polityki Bezpieczeństwa, który pozwoli zastosować nabyte umiejętności.
 • Wzór Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych.
 • Wzory dokumentów powierzenia obowiązków przetwarzania dokumentów i zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

PROGRAM SZKOLENIA RODO

Szkolenie dostarcza nam nowych inspiracji. Szkolenie będzie miało charakter wykładowo – warsztatowy.

I. Wstęp i źródła prawa

 • Ustawa o ochronie danych osobowych wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 • Reforma ochrony danych osobowych – czego należy się spodziewać po wejściu w życie RODO?
 • Kiedy zacząć przygotowania do wprowadzenia w życie wymogów RODO?

II. Podstawowe pojęcia i informacje

 • Kto i kiedy ma obowiązek stosować przepisy RODO.
 • Administrator danych, procesor i osoba upoważniona do przetwarzania danych – role w procesie przetwarzania danych osobowych, a zmiany z RODO.
 • Dane osobowe – tzw. zwykłe, tzw. sensytywne, w tym biometryczne.
 • Zbiory danych osobowych – jak je rozróżniać, jak kwalifikować w kontekście RODO.
 • W jakich sytuacjach „przetwarzamy dane osobowe”?
 • Kiedy możemy je przetwarzać?

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Zasada legalności – praktyczne aspekty kryteriów prawnych.
 • Zasada celowości w przetwarzaniu danych osobowych.
 • Zasada adekwatności zbieranych danych.
 • Zasada poprawności merytorycznej i jej oceny.
 • Zasada ograniczonego czasu – i możliwe optymalizacje.

IV. Obowiązki administratora danych

 • Obowiązek informacyjny przy przetwarzaniu danych osobowych – ustawa krajowa oraz RODO.
 • Czy po wejściu w życie RODO konieczne jest pozyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych na nowych warunkach?
 • Obowiązek zgłoszenia zbiorów danych w GIODO po wejściu w życie RODO.
 • Obowiązek zgłaszania incydentów z danymi, wynikający z RODO (zasada 72 godzin).
 • Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych nałożony przez RODO.
 • Obowiązek uwzględniania ochrony danych już w fazie projektowania.
 • Domyślne ustawienia prywatności.
 • Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych.

V. Tworzenie i aktualizowanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych

 • Jak dostosować Politykę bezpieczeństwa do RODO?
 • Instrukcja zarządzania systemem Informatycznym po wejściu w życie RODO.
 • Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w tym: obowiązki podmiotu przetwarzającego dane osobowe,
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w kontekście RODO.
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych.
 • Budowanie procedur wewnętrznego systemu zapewniającego bezpieczeństwo danych osobowych w kontekście nowych wymogów RODO.
 • Obecna dokumentacja w perspektywie aktualnych wymogów RODO.

VI. Administrator Bezpieczeństwa Informacji a Inspektor Ochrony Danych

 • Co się stanie z ABI po 25 maja 2018 r.?
 • Kiedy będziemy mieli obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych?
 • Zadania, status i kompetencje Inspektora Ochrony Danych w RODO

VII. Prawa jednostki w RODO

 • Prawo do sprzeciwu i przeniesienia danych.
 • Prawo do bycia zapomnianym.
 • Wnoszenie skarg.
 • Prawo do odszkodowania.
 • Profilowanie.

VIII. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych – przykładowe aspekty praktyczne w kontekście RODO

 • Analiza ryzyka przy przetwarzaniu danych.
 • Identyfikacja naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Zabezpieczenie danych – aspekt organizacyjny.
 • Zabezpieczenie danych – fizyczne i informatyczne.

IX. Prawo do ochrony prywatności w Polsce i w Unii Europejskiej. Odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna, dyscyplinarna) związana z przetwarzaniem danych osobowych – zmiany po RODO

 • Kary do 20 000 EUR dla podmiotów prywatnych.
 • Alternatywnie do 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.
 • Sankcje dla podmiotów publicznych.

X. Podsumowanie i dyskusja.

 

Szkolenie odbędzie się 10 maja 2018 r. (czwartek) w Warszawie,  przy ul. Hożej 66/68,

sala nr 415 (IV piętro) w godzinach od godz. 11.00

 

4 godziny wykładu + dyskusja i odpowiedzi na pytania z Sali.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje data przelewu.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

W załączonych dokumentach zaproszenie i zgłoszenie na szkolenie.

 

Serdecznie zapraszamy!!!!

Zarząd MSRM

 

.

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

00-681 Warszawa
ul. Hoża 66/68
tel. 500 834 606
e-mail: biuro@maz-srm.pl
 
Sekretariat czynny:
pon - czw. godz.: 12.00 - 15.00