szukaj

Zostań członkiem naszego Stowarzyszenia

szkolenie "Zmiany przepisów ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami dokonane w 2017r."

 

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszego środowiska Mazowieckie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie

 

ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY

Z DNIA 21 SIERPNIA 1997r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI DOKONANE W 2017r.

 

Wykładowcą będzie rzeczoznawca majątkowy (nr upr. 20): mgr inż. Zdzisław Małecki

 

Szkolenie odbędzie się 19 grudnia (wtorek) w Warszawie przy ul. Żurawiej 47, sala nr 5 (parter)  w godzinach 8.30 – 17.00, szkolenie obejmuje 9 godz. edukacyjnych.

 

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami dokonano w 2017r. istotnych zmian w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

W szczególności  z dniem 1 września 2017r.  weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2017 r. poz. 1509)

 

 1. 1.       Cel szkolenia:
 • analiza i omówienie skutków zmian dokonanych w  ustawieo gospodarce nieruchomościami,
 • analizie podlegać będzie ok. 80 zmian przepisów szczegółowych dokonanych w analizowanym  okresie  jw.

 

 1. 2.       Tematyka:
  1. a.    zmiany u.g.n.  wynikające  z ustawy z dnia 16 grudnia 2016r o zasadach  zarządzania mieniem państwowym, obowiązujące od 1 stycznia 2017r.,
  2. b.    zmiany u.g.n. wynikające z ustawy z dnia 10 lutego 2017r  o Krajowym Ośrodku Wsparcia rolnictwa , obowiązujące od 1 września 2017r.,
  3. c.     zmiana u.g.n. wynikająca z ustawy z dnia 24 lutego 2017r o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,
  4. d.    zmiany wynikające z rządowego projektu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, skierowanego do Sejmu 14 marca 2017r.. 
  5. e.    zmiany wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. 

 

 1. 3.       Cele szczególne szkolenia:

 

CEL GŁÓWNY szkolenia stanowić będzie analiza i omówienie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje  z dniem 1 września 2017 r.

Analizowane będą zmiany dokonywane w tej ustawie, obejmujące:

 • 51 przepisów szczegółowych,
 • w tym 24 zmiany dotyczące wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Ustawa postanawia o nowelizacji szeregu przepisów dotyczących zarówno procedur z zakresu gospodarki nieruchomościami jak i poszerzających istotnie obowiązki zawodowe  rzeczoznawcy majątkowego.                                  

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok.90 str.) przedstawiające i omawiające dokonane zmiany, wraz ze źródłowymi komentarzami przyczyn i skutków zmian, oraz ujednolicony na 1.09.2017r tekst UGN.

W załącznikach zaproszenie i zgłoszenie na szkolenie.

 

Serdecznie zapraszamy,

Zarząd MSRM

 

.

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

00-681 Warszawa
ul. Hoża 66/68
tel. 500 834 606
e-mail: biuro@maz-srm.pl
 
Sekretariat czynny:
pon - czw. godz.: 12.00 - 15.00